BASYS Time

web evidencija radnog vremena i kontrola pristupa

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size


Vremenska ograničenja kontrole ulaza i izlaza

Vremenska ograničenja kontrole prolaza definiraju vremenske periode (dane i vremenski interval) kada je dozvoljen prolaz kroz određenu barijeru. Profil se definira kao skup vremenskih perioda za svaki dan u tjednu, tijekom kojih se u daljnjoj konfiguraciji sistema može određenoj pristupnoj grupi dozvoliti upotreba uređaja, odnosno dozvoliti prolaz. Vremenski profil se sastoji od jednog ili više vremenskih perioda.Moguće je definirati neograničen broj vremenskih profila.

Vremenski profili

Primjer vremenskog profila u kojem se omogućuje pristup svaki radni dan u tjednu, vikendom i praznicima.

Konfiguracija vremenskog profila

Ovdje ste: ° Vremenska ograničenja