BASYS Time

web evidencija radnog vremena i kontrola pristupa

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size


Registracija radnog vremena

Registracija radnog vremena realizira se sklopovljem koje čine terminali, čitači i uređaji za povezivanje. Na kontrolirane ulaze montiraju se čitači ili terminali kojima se omogućuje registracija radnog vremena zaposlenika.
Terminali za registraciju radnog vremena imaju jedan ili više čitača tokena (kartica ili biometrija), zaslon, tipkovnicu ili touch screen za definiranje tipa transakcije, lokalnu bazu autoriziranih tokena, lokalnu bazu transakcija, mogućnost on-line ili off—line moda rada, mogućnost rada bez vanjskog napajanja, jedno ili više komunikacijskih sučelja prema nadređenom računalu.

Tehničke karakteristike uređaja kojima je namjena registracija radnog vremena

Dodatni čitači priključuju se na terminale kako bi se omogućila registracija radnog vremena uz istovremeno  aktiviranje fizičke barijere s obje strane. Osnovna im je funkcija detektiranje tokena o čemu se informacija šalje terminalu koji bilježi transakciju i aktivira barijeru.
Komponente za povezivanje omogućuju korištenje različitih komunikacijskih kanala (Ethernet, RS485, RS232, Modem, GPS …) za povezivanje terminala s nadređenim  računalom.

Terminal za registraciju radnog vremena SuperTRAXPješacka barijera s terminalom za registracju radnog vremena TraxGATETerminal za registraciju radnog vremena GOP1

Ovdje ste: Uređaji za registraciju