BASYS Time

web evidencija radnog vremena i kontrola pristupa

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size


Kontrola pristupa - sklopovlje

Sklopovski dio sustava kontrole pristupa čine kontroleri, čitači i uređaji za povezivanje. Na kontrolirane ulaze montiraju se čitači ili terminali koji omogućuju registriranje korisnika.

Uređaji za kontrolu pristupa - kontroleri imaju jedan ili više čitača tokena (beskontaktna kartica), lokalnu bazu autoriziranih tokena, lokalnu bazu transakcija, mogućnost on-line ili off—line moda rada, mogućnost rada bez vanjskog napajanja, jedno ili više komunikacijskih sučelja prema nadređenom računalu.

Primjer karakteristika kontrolera:

Čitači kartica (RFID, Legic, Mifare, EM4102 ..) odnosno čitači biometrijskih karakteristika osobe (recimo čitač otiska prsta) jedan su od ključnih elemenata kontrole pristupa. 'Čitaju' kod upisan u karticu ili prepoznaju biometrijsku osobinu osobe i tu informaciju prosljeđuju bilo podkontroleru, kontroleru ili terminalu koji ovisno o modu rada autonomno (off-line) ili ovisno o odluci nadređenog računala aktiviraju ili ne barijeru.

Kako i terminali za registraciju radnog vremena imaju mogućnost kontroliranja barijere na njih se priključuju dodatni čitači  kako bi se omogućilo aktiviranje fizičke barijere s obje strane. Funkcija dodatnih čitača je detektiranje tokena o čemu se informacija šalje terminalu koji bilježi transakciju i aktivira barijeru.

Komponente za povezivanje omogućuju korištenje različitih komunikacijskih kanala (Ethernet, RS485, RS232, Modem, GPS …) za povezivanje terminala s nadređenim  računalom.

Barijere:

Rampa Tripod Vrata

Ovdje ste: Sklopovske komponente