BASYS Time

web evidencija radnog vremena i kontrola pristupa

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size


Radni kalendar - raspored radnog vremena

Osobni radni kalendar definira raspored radnih obaveza za svakog radnika. Temelji se na javnom kalendaru gdje su definirani blagdani i neradni dani kombiniranom s cjelodnevnim odsutnostima radnika kao što su godišnji odmor, dopust, bolovanje ...

Predviđeno je više formulara za unos i pregled radnog kalendara, a moguć je i import odsutnosti iz drugih aplikacija:

Javni kalendar definira se unosom blagdana - neradnh dana za sve radnike

Kalendar

Godišnji radni kalendar omogućuje pregled i unos obaveza za pojedinog radnika na nivou godine. Moguće je upisati cjelodnevne otsutnosti kao i radna vremena (iznimke za automatski generirane obaveze) za cijelu godinu. Ukoliko postoje odsutnosti s ograničenjem broja dana u godini moguće je vidjeti iskorišten, planiran i broj dana koji je moguće iskoristiti.

 Osobni kalendar

Raspored radnog vremena je radni kalendar tablično prikazan za grupu radnika. Ovakav prikazan radni kalendar posebno je prikladan kod planiranja/odobravanja godišnjeg odmora i drugih odsutnosti kad je potrebno osigurati nesmetano odvijenje poslovnog procesa i minimalni broj radnika u određenom periodu.  

Tabelarni prikaz rasporeda radnog vremena

Mjesečni kalendar

Ovdje ste: ° Radni kalendar