BASYS Time

web evidencija radnog vremena i kontrola pristupa

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Komplet za nadzor obilazaka

GCS ProxiPen kit 2

GCS ProxiPen kit je osnovni set komponenata, koji omogućuje potpuno funkcionalan nadzor manje zahtjevnih obilazaka. GCS Proxipen kit se sastoji od:

 ProxiPen kit2
 • Čitača za kontrolu obilaska
 • programske podrške za kontrolu obilaska TG PRIMO
 • USB komunikacijskog sučelja
 • USB kabela
 • 20 tagova promjera 30 mm čijim se očitanjem evidentira kontrolirani obilazak

GCS Proxipen kit je moguće dopuniti slijedećim komponentama:
Serijskim kabelom za komunikaciju
Univerzalnim napajanjem  RS232 komunikacijskog modula
Knjigom opažanja s 20 tagova koja omogućuje evidenciju odstupanja od uobičajenog stanja pri kontroliranom obilasku
Zaštitnom futrolom za ProxiPen čitač
Ljepljivom trakom za pričvršćivanje 30mm tagova na drvo, staklo ...
Dvostruko ljepljivom trakom s odstojnikom za pričvršćivanje 30 mm tagova na metalnu površinu
TopGuard Patrol Plus Management Software-om za kontrolu obilaska
'Nova' RFID tagovima, 50 mm
ISO RFID karticama sa ili bez magnetske trake
RFID tagovima u obliku privjeska za ključeve
RFID tagovima narukvicama

Ovdje ste: ° ProxiPen KIT2