BASYS Time

web evidencija radnog vremena i kontrola pristupa

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size


Personalizacija kartica

Sustavi kontrole prolaza i evidencije radnog vremena u velikoj većini  koriste beskontaktne RFID kartice / iskaznice kao medij za identifikaciju. Kartice / iskaznice personalizirane osobnim podacima i fotografijom mogu poslužiti i za vizualnu identifikaciju. Modul Personalizacija ID kartica omogućuje njihovu grafičku - vizualnu i elektroničku  personalizaciju direktno iz osnovne aplikacije. BASYS ID modul namijenjen je isključivo za personalizaciju i inicijalizaciju kartice/iskaznice u sustavu kontrole pristupa odnosno evidencije radnog vremena i slanje podataka na npr. termo sublimacijski retransfer printer prema unaprijed definiranom predlošku u aplikaciji za personalizaciju ID kartica (CardFive, FotoBaza i Asure ID).

 ID sustav

Ovdje ste: Personalizacija kartica