BASYS Time

web evidencija radnog vremena i kontrola pristupa

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size


Kontroleri za kontrolu prolaza

Kontroleri su sklopovske komponente za kontrolu prolaza koje provjeravaju autorizaciju identifikacijskog koda s čitača i aktiviraju ili ne barijeru te zapisuju događaj (autorizirani prolaz, pokušaj neautoriziranog prolaza …).  
Odlikuje ih mogućnost rada u on-line ili off-line modu.

U on-line modu autorizacija se odvija na nadređenom serveru, a kontroler je samo komunikacijski most između čitača i barijera s jedne te servera s druge strane. U slučaju ispada komunikacijske linije kontroler automatski prelazi u off-line mod rada i samostalno vrši kontrolu pristupa odnosno autorizaciju.
U off-line modu na temelju lokalne baze autoriziranih tokena i vremenskih profila samostalno odlučuju o aktiviranju barijere i bilježe događaje u lokalnu bazu transakcija. Periodički se lokalna baza transakcija prenosi u relacionu bazu podataka s kojom se sinkronizira i lokana baza autorizacija odnosno vremenskih ograničenja.
Standardno kontroler ima jedno ili više komunikacijskih sučelja prema nadređenom računalu te mogućnost spajanja više čitača tokena direktno ili preko sub(pod)kontrolera kao i mehanizam za kontrolu fizičkih barijera.

 Kaba-Benzing 9250 Kaba-Benzing 9290 NeoMAXSuperMax+

Ovdje ste: ° Kontroleri