BASYS Time

web evidencija radnog vremena i kontrola pristupa

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size


Basys Time

BASYS Time je sustav tehničke zaštite s modulima:  kontrola pristupa, evidencija radnog vremena i praćenje posjeta. Originalni je INTIS-ov proizvod i odlikuje se slijedećim  prednostima:
  • web sučelje: veća dostupnost podataka, standardno korisničko sučelje, nema klasičnih klijenata (gubitka vremena za održavanje, instalaciju, reinstalaciju …) - bitno jednostavnija instalacija -> preduvjeti
  • mogućnost definiranja heterogenog sustava na sklopovskoj razini. BASYS Time trenutno podržava KabaBenzing, Zucchetti, AXES-TMC terminale i kontrolere, a kako je samim dizajnom aplikacije predviđena mogućnost korištenja raznorodnih sklopovskih komponenti postoji mogućnost brzog integriranja uređaja drugih proizvođača.
Više...

Kontrola obilazaka - nadzor obilazaka

Nadzor obilazaka

BASYS Time Guard - nadzor obilazaka omogućuje jednostavno i učinkovito praćenje rada osoblja koje unutar zadanog vremena obilazi objekte, pogone ili uređaje. Sustavi nadzora obilazaka su važan čimbenik sigurnosti i redovitog održavanja zgrade ili kompleksa.
Najčešća primjena je kontrola obilaska čuvarske i vatrogasne službe te djelatnika servisa i održavanja. Kontrolom obilaska učinkovito se sprečavaju provale, krađe i požari, te ispadi i kvarovi uslijed propuštenog obilaska, održavanja. Isti nosilac podataka RFID kartica, tag ili privjesak omogućuje integraciju u sustave kao što su kontrola pristupa i evidencija radnog vremena.
Više...

Video nadzor

BASYS Time Video nadzor moderan je mrežni sustav video nadzora. Moguće ga je realizirati bilo analognim ili digitalnim kamerama spojenim na samostojeći digitalni snimač s web sučeljem ili mrežnim IP kamerama i programskom podrškom za snimanje na disk.
Osnovna odlika BASYS Time pristupa video nadzoru je da se slika s iste kamere može gledati ili snimati (IP kamera) na više različitih lokacija, istovremeno. Kontrolna soba može biti bilo gdje, jer je za njeno potpuno funkcioniranje potreban samo jedan mrežni kabel i računalo. Ovakav pristup omogućuje laku integraciju u sustave kontrola pristupa i evidencija radnog vremena.
Više...

Kontrola pristupa

Pješačka barijera
Kontrola pristupa - prolaza Basys Time modul namijenjen je za tehničku zaštitu zgrada ili njihovih dijelova. Zadatak sustava je omogućavanje prolaza isključivo ovlaštenim osobama, a registracije se istovremeno mogu koristiti kao evidencija radnog vremena.  Dostup se omogućuje ili sprečava automatskim djelovanjem sustava, aktiviranjem fizičkih barijera - najčešće putem električnih prihvatnika ugrađenih u dovratke.
Kako bi se ostvario temeljni zadatak, kontrola prolaza u određenu zonu, definiramo vremenska i prostorna ograničenja – zone. Korisnike sustava grupiramo u pristupne grupe tako da ovisno o dodijeljenim pravima u određeno vrijeme imaju mogućnost pristupa određenim prostorima.
Više...

Evidencija radnog vremena

Registracija radnog vremenaEvidencija (registracija) radnog vremena zaposlenih bitna je komponenta nadzora i upravljanja suvremenim poslovnim procesima. Sustavi evidencije radnog vremena prikupljaju i obrađuju podatke koji omogućuju  djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima, sve važnijim dijelom suvremenog poslovanja.
BASYS Time modul  TA koristeći napredne Microsoft tehnologije (.Net, ASP.NET, IIS), renomirane relacijske baze podataka (MS SQL Server i Oracle), te opremu vodećih svjetskih proizvođača (Kaba-Benzing, Zuchetti, AXES-TMC..) predstavlja  alat kojim bitno pojednostavljuje zadatak upravljanje,  kontrola  i evidencija.
Više...
Ovdje ste: BASYS Time