BASYS Time

web evidencija radnog vremena i kontrola pristupa

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zašto kupiti?
BASYS Time je integralna programska podrška s modulima za evidenciju radnog vremena, kontrolu pristupa, evidenciju posjetilaca, video nadzor i izradu ID kartica. Originalno INTIS-ovo rješenje oblikovano u proizvod koji vrhunsku tehnologiju, stručnu podršku, visoku pouzdanost i raspoloživost nameće kao logični izbor kod projektiranja i implementacije sustava tehničke zaštite. Odlikuju ga slijedeće karakteristike:
■  Jedinstveno web sučelje za unos, izmjenu i pregled podataka u svim modulima koje omogućuje pristup aplikaciji za sve zaposlene.
■  Mogućnost prilagodbe korisničkog sučelja svakom korisniku (format standardnih izvještaja, prikaz kolona u tablicama …)
■  Mogućnost grupnog unosa, izmjene podataka
■  Jednostavnost pretrage i filtriranja podataka uključujući proizvoljno definirane vremenske periode
■  Integracija s Active directory i autentikacija korisnika putem domene
■  Mogućnost definiranja hijerarhijske organizacijske strukture
■  Mogućnost definiranja rola i grupa operatera
■  Mogućnost definiranja prava pristupa podacima prema organizacijskoj strukturi (unutar svoje organizacijske jedinice i podređenih OJ)
■  Podrška za ORACLE i MS SQL Server baze podataka
■  Mogućnost pristupa aplikaciji kako iz privatne (LAN, WAN) mreže tako i putem javne mreže uključujući suvremene mobitele (iPhone, blackberry …)
■  Uz podatke o zaposlenicima treba postojati mogućnost prikaza i fotografije zaposlenika
■  Mogućnost prikaza statusa prisutnosti zaposlenih (prisutan, odsutan)
■  Mogućnost pridjeljivanja više tokena (kartica, otisaka prsta …) istoj osobi
■  Mogućnost naknadne potvrde ručnih unosa i izlazaka
■  Kontrola korištenja dana odsutnosti (godišnji, bolovanje …)
■  Mogućnost definiranja neograničenog broja kompleksnih radnih vremena uključujući klizna, fiksna i smjenska radna vremena
■  Mogućnost definiranja min. 9 razloga izlazaka (službeno, privatno, pauza, seminar …), neograničenog broja cjelodnevnih odsutnosti (godišnji, bolovanje, plaćeni dopust, porodiljski …)  i tipova sati (redovno, prekovremeno, neobavezno, rad subotom, rad nedjeljom, noćni rad …)
■  Mogućnost definiranja obrazaca za rotaciju (ponavljanje) dnevnih obaveza u osobnom kalendaru (napr. 1. smjena, 2. smjena, 3. smjena, slobodan dan)
■  Mogućnost definiranja javnog (praznici, neradni dani …) i osobnog  kalendara (generira se na temelju javnog uz upis osobnih odsutnosti i radnih obaveza koje se generiraju na temelju dodijeljenog radnog vremena)
■  Mogućnost generiranja izvještaja za svakog zaposlenika i skupnih izvještaja za organizacijske jedinice
■  Mogućnost izrade izvještaja prema specifikaciji kupca
■  Mogućnost definiranja proizvoljnog broja vremenskih profila i pristupnih grupa
■  Jednostavan i brz način upisa posjetitelja – posjete, brza pretraga posjetitelja koji su već upisani u bazu, mogućnost definiranja različitih razloga posjete, ispis dozvole ulaza (vremena ulaska i izlaska sinkronizirana s vremenom na serveru). Ispis dozvole ulaza mora biti prilagodljiv zahtjevima kupca (logo ustanove, slobodan izbor polja koja se nalaze na dozvoli …).
■  Visitor modul uz ostale mora sadržavati i izvještaj o posjeti stranih državljana
■  Modul za personalizaciju mora: omogućiti definiranje više izgleda kartica, imati jednostavno grafičko sučelje za pozicioniranje promjenjivih elemenata (tekstualna polja, slika, bar kod ..), podržavati ispis od ruba do ruba, omogućiti integraciju s modulima za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa min. na nivou ispisa kartice po unaprijed definiranom obrascu.
■  Modul za video nadzor mora omogućiti pristup živoj slici kao i snimljenom materijalu putem web sučelja te omogućiti integraciju s modulima za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa na nivou vizualnog prikaza događaja iz navedenih sustava. 
Ovdje ste: Zašto kupiti?