BASYS Time

web evidencija radnog vremena i kontrola pristupa

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima
Donesen je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima“ sukladno Zakonu o radu . BASYS Time je u potpunosti u skladu s pravilnikom.
Evidencija radnog vremena sukladno dijelu „Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima“ Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (za evidenciju radnog vremena svojih radnika koristi BASYS Time), utvrđuje minimalni skup podataka i mjesto na kojem se evidencija vodi (članak 8.):

 Članak 8.

 (1) Evidencija o radnom vremenu sadrže najmanje sljedeće podatke:
1) ime i prezime radnika,– zahtjev je ispunjen u potpunosti
2) početak rada, – zahtjev je ispunjen u potpunosti
3) završetak rada, – zahtjev je  ispunjen u potpunosti

4) vrijeme i sate zastoja, prekida rada i slično do kojega je došlo  krivnjom poslodavca ili uslijed drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran, – zahtjev je ispunjen u potpunosti – treba definirati odgovarajući tip (ili tipove) izlazaka
5) ukupno dnevno radno vrijeme te od toga vrijeme: – zahtjev je ispunjen u potpunosti
- rada noću, – zahtjev je ispunjen u potpunosti
- prekovremenog rada. – zahtjev je ispunjen u potpunosti
6) vrijeme rada u preraspodjeljenom radnom vremenu i razdoblje preraspodjeljenog radnog vremena, – zahtjev je ispunjen u potpunosti – treba definirati odgovarajuću dnevnu odsutnost i tip sata
7) vrijeme rada na dane blagdana ili neradnih dana utvrđene posebnim propisom. – zahtjev je ispunjen u potpunosti
8) vrijeme provedeno na službenom putu, – zahtjev je ispunjen u potpunosti –> treba definirati odgovarajuću dnevnu odsutnost
9) vrijeme terenskog rada, – zahtjev je ispunjen u potpunosti –> treba definirati odgovarajuću dnevnu odsutnost
10) vrijeme pripravnosti te vrijeme rada po pozivu, – zahtjev je ispunjen u potpunosti–> treba definirati odgovarajuću dnevnu odsutnost
11) vrijeme korištenja godišnjeg odmora, – zahtjev je ispunjen u potpunosti
12) vrijeme privremene nesposobnosti za rad (bolovanje), – zahtjev je ispunjen u potpunosti
13) vrijeme rodiljnog, roditeljskog dopusta, mirovanja radnog odnosa ili korištenja drugih prava sukladno posebnom propisu, – zahtjev je ispunjen u potpunosti
14) vrijeme plaćenog dopusta, – zahtjev je ispunjen u potpunosti
15) vrijeme neplaćenog dopusta, – zahtjev je ispunjen u potpunosti
16) vrijeme nenazočnosti u tijeku dnevnog rasporeda radnog vremena, odobrene ili neodobrene od poslodavca, – zahtjev je ispunjen u potpunosti
17) vrijeme provedeno u štrajku, – zahtjev je ispunjen u potpunosti
18) vrijeme isključenja s rada (lockout) – zahtjev je ispunjen u potpunosti.

(2) Kada je odlukom poslodavca, zbog procesa rada organiziranog u smjenama, puno ili nepuno radno vrijeme raspoređeno nejednako po tjednima unutar razdoblja od četiri mjeseca, poslodavac redovito evidentira sve podatke iz stavka 1. ovoga članka, a ostvarene prekovremene sate evidentira na kraju mjeseca u kojemu je odstupanje od punog ili nepunog radnog vremena iznosilo više od dvanaest sati mjesečno, odnosno na kraju toga razdoblja, ako je njegovim protekom, prosječno tjedno radno vrijeme bilo duže od punog ili nepunog radnog vremena. – zahtjev je ispunjen u potpunosti

(3) Osim podataka iz stavka 1. i 2. ovoga članka, poslodavac je dužan voditi i posebne podatke o radnom vremenu od kojih ovisi ostvarenje pojedinih prava iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom utvrđene posebnim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu. zahtjev je ispunjen u potpunosti.

(4) Poslodavac je dužan evidenciju o radnom vremenu imati u poslovnom prostoru, odnosno na mjestu rada radnika.

Ovdje ste: Pravilnik ...