BASYS Time

web evidencija radnog vremena i kontrola pristupa

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size


Preduvjeti za instalaciju

BASYS Time (Time&Attendance, Access Control and Visitor Management) je intranet aplikacija zasnovana na Microsoft tehnologijama i za instalaciju je potrebno slijedeće:

 • Windows OS  XP do uključivo Windows 7
 • Server OS Windows server 2000 do uključivo Windows Server 2008 R2
 • .NET framework v3.5
 • Microsoft IIS v5 ili noviji web poslužitelj
 • baza podataka (Oracle 8i ili noviji odnosno MS SQL Server 2000 ili noviji)

 • sama aplikacija zauzima manje od 5 MB prostora na web poslužitelju
 • slike korisnika se spremaju na web poslužitelj. Koriste se slike manje veličine (oko 100kB), odakle slijedi da je potrebno još 100 MB prostora na disku poslužitelja
 • u vrijeme rada prve instance aplikacije (proces apsnet_wp.exe ako se koristi IIS v5, 1 konkurentni korisnik) zauzima oko 50 MB RAM-a. Nove instance su zanemarive veličine i 10-tak konkurentnih korisnika može raditi uz zauzeće do 60 MB RAM-a
 • kao klijent može se koristiti bilo koji internet preglednik - browser (Microsoft Internet Explorer od verzije 6,  Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari ...). Preporuča se IE v6. Korisnik mora omogućiti izvršavanje JavaScript koda da bi se klijent aplikacija uopće mogla koristiti. Druge postavke nisu bitne jer se ne koriste druge tehnologije (poput Java appleta, ActiveX komponenti i slično, Flash ili RealTime animacije ili slično). Pojedine izvještajne stranice koriste označavanje bojama u backgroundu pa za ispis na papir treba omogućiti ispis pozadine da bi ispis na papir bio identičan ispisu u pretraživaču.
 • Ovdje ste: Preduvjeti za instalaciju BASYS Time sustava